Lokalita Bratislava
Rok 2020 - 2023
Stav projektu zrealizovaný
Riešená plocha 62 848,90 m2

Rozsah prác

architektonická štúdia
projekt pre územne rozhodnutie
projekt pre stavebné povolenie
realizačný projekt
projekt zmeny stavby pred dokončením
projekt skutočného vyhotovenia
projekt pre ohlášku stavebných úprav
autorský dozor
marketingová podpora

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

Breeam Outstanding, energetický certifikát A0
Stavba roka 2023 v kategórií Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby