Tím

Jedinečné nápady. Rôznorodé pohľady. Spoločné etické hodnoty. Úzka spolupráca. Vzájomná inšpirácia. Profesionálne zručnosti. Osobné nadšenie. Kolektívna hrdosť.

To sme my – tím s pevným synergickým spojením po ľudskej aj odbornej stránke.
Zuzana Andrisová
Michaela Augustovičová
Peter Béreš
Veronika Bošácka
Zuzana Bošiaková
Andrej Bryndza
László Csörgei
Miroslav Cvičela
Daniel Collinászy
Andrej Čambora
Rastislav Dolinič
Jaroslav Ficek
Tímea Fűri
Michaela Gondová
Martin Hakoš
Dominika Hanková
Attila Hencze
Michal Hovančák
Martin Janáči
Patrícia Jánošková
Peter Jurenka
Patrik Kašuba
Veronika Klincová
Rastislav Kňava
Martin Koiš
Peter Kopčák
Ľubomír Kosák
Tomáš Kucko
Radovan Kyjovský
Martin Leňka
Tomáš Libant
Matúš Maras
Tibor Mátis
Lucia Medlenová
Marián Michalák
Alexandra Miháliková
Maroš Minár
Tomáš Molnár
Jozef Nalepovič
Judita Nagyová
Petra Ogurčák Gamrátová
Simona Ondrejková
Martin Orem
Veronika Ozaniaková
Daniel Paulík
Katarína Ráchelová
Branislav Rebro
Peter Richtárik
Miroslav Roháľ
Marek Sabo
Marian Sénáši
Alžbeta Sudzinová
Martin Suchar
Barbara Šajmir Barčáková
Mária Šebestová
Vojtech Škuta
Katarína Štiglicová
Paulína Kršiaková
Roman Šutovský
Lívia Tkáčová
Tomáš Uhrin
Jakub Ürge
Jana Valachovičová
Matúš Vanek
Ema Zámečníková
Jana Zombeková
Marek Cilip
Sebastián Majer
Martina Rybárik Matlovičová
Ján Kohút
Samuel Frandulič
Claudia Franczová