Lokalita Bratislava
Rok 2020 - 2024
Stav projektu zrealizovaný
Riešená plocha 69 448 m2

Rozsah prác

architektonická štúdia
projekt pre územné rozhodnutie
projekt pre stavebné povolenie
realizačný projekt
projekt zmeny stavby pred dokončením
projekt skutočného vyhotovenia
klientske zmeny
autorský dozor