Lokalita Bratislava
Rok 2025 dokončenie
Stav projektu vo výstavbe
Riešená plocha 124 016 m2

Rozsah prác

architektonická štúdia
projekt pre územné rozhodnutie
projekt pre stavebné povolenie
realizačný projekt