Pribinova Y

Administratívna budova, Bratislava
2019

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah prác
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

*Projekt vo výstavbe

Projekčný tím
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Katarína Jägrová
– Ing. Tibor Mátis
– Ing. Jana Valachovičová
– Ing. arch. Martin Koiš
– Ing. arch. Matúš Maras
– Ing. arch. Ivica Metkeová
– Ing. arch. Matej Petran
– Ing. arch. Milan Dvorský
– Ing. Tomáš Uhrin
– Ing. Pavol Guričan
– Ing. Viktória Kántorová
– Roman Yakhyaev