Landererova 12

Administratívna budova, Bratislava, Slovakia
2014

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah prác
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor


Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. arch. Martin Koiš
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Zuzana Bošiaková
– Bc. Marián Sénáši
– Ing. Marián Michalák
– Ing. Peter Jurenka
– Ing. Pavol Guričan
– Ing. Rastislav Dolinič
– Roman Yakhyaev
– Mgr. art. Ladislav Bartko
– Ing. arch. Lubor Varga
– Ing. arch. Matej Petran