Klingerka

Polyfunkčný komplex, Bratislava
​2018

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
– Ing. Peter Kopčák
– Ing. arch. Rastislav Kňava
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. arch. Lubor Varga
– Ing. arch. Jana Rantová
– Ing. arch. Miroslav Prokopič
– Dipl. Ing. Branislav Rebro
– Ing. Róbert Renczés, PhD.
– Ing. Kinga Cseri
– Ing. Paulína Kršiaková
– Ing. Jozef Kováč
– Ing. Pavol Guričan
– Ing. Ondrej Potkány