Amarello

Obytný súbor, Bratislava
2015

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická suťaž
– projekt pre územné rozhodnutie

Team
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Katarína Jägrová
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Richard Kilo
– Ing. arch. Miroslav Roháľ
– Ing. arch. Lucia Trnková
– Ing. arch. Martin Hakoš
– Ing. Peter Béreš