SPV Mlynské Nivy

Bytové domy, Bratislava
2006

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– vyzvaná súťaž
– projekt pre územné rozhodnutie

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.