Cajla

Obytný súbor, Pezinok
2008

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu

Rozsah práce
– architektonicko–urbanistická štúdia

Projekčný tím
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Tomáš Szőke
– Ing. arch. František Lukačovič