Kissing towers

Administratívna budova, Bratislava
2006

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu

Rozsah práce
– architektonická štúdia

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. Dušan Mačuha