Hurricane factory Berlin

Veterný tunel / Simulátor voľného pádu, Berlín, Nemecko
2013

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. Michal Frimmer, PhD.
– Ing. arch. Katarína Hučková
– Ing. arch. Martin Koiš
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. arch. Zuzana Bošiaková
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
– Ing. Daniel Debre