Telemichel Hamburg

Adaptácia vyhliadkovej veže a prístavba vstupných priestorov, Hamburg, Nemecko
2015

Detail

Pozícia v projekte
– spoluautor návrhu
v spolupráci s:
Dipl. Ing. Andre Hellbusch, architekt
Dipl. Ing. Peter Gero, architekt

Rozsah práce
– architektonická štúdia

Projekčný tím 
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Miroslav Prokopič
– Ing. arch. Zuzana Bošiaková
– Ing. arch. Martin Koiš
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. arch. Katarína Jägrová