Pribinova 19

Administratívna budova, Bratislava
2014

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. arch. Martin Koiš
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Zuzana Bošiaková
– Ing. arch. František Lukačovič
– Bc. Marián Sénáši
– Ing. Tomáš Krutek
​– Ing. Tomáš Uhrin
– Ing. arch. Juraj Talaš
– Mgr. art. Ladislav Bartko
– Ing. arch. Matej Petran
– Ing. Gábor Bogyai