Aircraft

Administratívna budova, Bratislava
*Stavba roka 2010

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant 

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím 
– Ing. arch. Peter Harvan
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Pavol Horváth
– Ing. arch. Ivan Príkopský
– Ing. arch. Monika Žitná
– Ing. Dušan Mačuha
– Ing. arch. Ivan Kreva