Aprés–ski Hodruša

Aprés–ski Bar, Hodruša–Hámre, Banská Štiavnica
​2011

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah prác
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Pavol Horváth
– Ing. arch. Katarína Hučková
– Ing. Peter Kopčák