Hotel Lomnica

Rekonštrukcia a rozšírenie hotela****, Tatranská Lomnica
2014

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant
– interiérový dizajnér

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor
– projekt interiéru

Projekčný tím
​– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Miroslav Prokopič
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Katarína Hučková
– Ing. arch. Martina Ilčíková
– Ing. Peter Kopčák
– Ing. arch. Marián Michalák
– Ing. Radovan Kyjovský
– Ing. arch. Rastislav Kňava