Horský hotel Sliezsky Dom

Rekonštrukcia hotela****, Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
2010

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu rekonštrukcie
– generálny projektant
– interiérový dizajnér

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– projekt interiéru
– autorský dozor

Projekčný tím 
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. Peter Kopčák
– Ing. arch. Katarína Hučková
– Ing. Peter Borecký
– Ing. Lucia Alabánová