Hotel Double Tree by Hilton Košice

Rekonštrukcia a rozšírenie hotela Slovan****, Košice
2009

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Miroslav Roháľ
– Ing. Pavol Medľa
– Ing. Dušan Jurík
– Ing. Peter Béreš
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. arch. Martin Hakoš

Návrh interiéru
– CADÉ s. r. o.